fbpx

Reading

Я В ПОРЯДКЕ

Я не участвую ни в одном мероприятии, если я не чувствую себя в порядке. Забота о других – главное правило, поэтому я не хожу на «Prague Pride» с простудой, кашлем, головной болью или лихорадкой.

Я РЕГУЛЯРНО ДЕЗИНФИЦИРУЮ РУКИ

Я не касаюсь своего лица немытыми руками, я часто мою руки с мылом и горячей водой как минимум 20 секунд, у меня всегда в наличии дезинфицирующее средство для рук.

ЕСЛИ У МЕНЯ ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОКАЗАЛСЯ ТЕСТ ПОЗИТИВНЫМ, СРАЗУ ОБ ЭТОМ СООБЩУ ОРГАНИЗАТОРАМ

Контакт на организаторов: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Я БУДУ ОСТОРОЖЕН, КОГДА ЧИХАЮ ИЛИ КАШЛЯЮ

Если мне приходится чихать или кашлять, я прикрываю рот и стараюсь держаться подальше от других. После я всегда дезинфицирую свои руки.

МАСКУ ИЛИ РЕСПИРАТОР Я РЕГУЛЯРНО МЕНЯЮ

Маска должна быть заменена максимум через 3 часа. Я дезинфицирую свои руки после манипуляции с маской.

ПРИ ПРИВЕТСТВИИ И ПРОЩАНИИ Я НЕ БУДУ ПОДАВАТЬ РУКИ, НЕ БУДУ ОБНИМАТЬСЯ ИЛИ ЦЕЛОВАТЬСЯ

Я всегда защищаю других участников мероприятия, и поэтому приветствую без физического контакта.

Я СОХРАНЯЮ РАССТОЯНИЕ

Я стараюсь держаться на расстоянии не менее 1,5 метров от других участников. Если это невозможно, мой рот и нос закрыты маской.

МЕНЯ ПОСТОЯННО ИНФОРМИРУЮТ О АКТУАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ И ПРАВИЛАХ

Информацию о текущей ситуации можно найти на сайте Министерства здравоохранения Чешской Республики. Организатор мероприятия предоставляет актуальную информацию на сайте www.praguepride.com/covid.

Я ВЕДУ СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННО И СОБЛЮДАЮ УКАЗАНИЯ ОРГАНИЗАТОРА

Я всегда следую указаниям организаторов, при необходимости активно общаюсь с организаторами.

Reading

JESTEM FIT

Nie biorę udziału w żadnym wydarzeniu jeśli nie czujesz się dobrze. Branie pod uwagę innych osób jest priorytetem, więc nie chodzę na imprezy Prague Pride z przeziębieniem, kaszlem, bólem głowy lub gorączką. 

REGULARNIE DEZYNFEKUJĘ RĘCE 

Nie dotykam twarzy nieumytymi rękami, często myję ręce mydłem i ciepłą wodą przez co najmniej 20 sekund, zawsze mam przy sobie środek dezynfekujący do rąk. 

JEŚLI PO WYDARZENIU BYŁEM POZYTYWNIE TESTOWANY*A NA COVID 19 NATYCHMIAST ZAWIADAMIAM ORGANIZATORA 

Kontakt na organizatora jest This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZACHOWAM OSTROŻNOŚĆ PODCZAS KICHANIA LUB KASZLU 

Jeśli potrzebuję kichać lub kaszleć, zakrywam usta i staram się trzymać z dala od innych. Wtedy zawsze dezynfekuję ręce.

REGULARNIE WYMIENIAM MASKĘ LUB RESPIRATOR 

Maskę potrzeba zmieniać max. po 3 godzinach. Dezynfekuję ręce po kontakcie z maską.

PRZY POWITANIU CZY POŻEGNANIU NIE PODAjĘ RĘKI, NIE CAŁUJĘ SIĘ, NIE OBEJMUJĘ SIĘ

Zawsze chronię innych uczestników wydarzenia, dlatego pozdrawiam się

bez kontaktu fizycznego.

DOTRZYMUJ ODSTĘPY 

Staram się zachować odległość co najmniej 1,5 metra od innych uczestników. Jeśli nie jest to możliwe, moje usta i nos są zasłonięte maską.

JESTEM NA BIEŻĄCO  INFORMOWANY*A O AKTUALNEJ SYTUACJI I ZASADACH 

Informacje o aktualnej sytuacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej. Organizator wydarzenia zapewnia aktualne informacje na stronie internetowej www.praguepride.com/covid. 

JESTEM ODPOWIEDZIALNY I SZANUJĘ INSTRUKCJE ORGANIZATORA 

Zawsze postępuję zgodnie z regulaminem organizatora, w razie potrzeby aktywnie komunikuję z organizatorem.

Reading

ICH BIN FIT
Ich nehme an keiner Veranstaltung teil, sofern ich mich nicht fit fühle. Rücksichtnahme gegenüber anderen ist die wichtigste Regel, deshalb gehe ich auf Veranstaltungen der Prague Pride nicht mit Schnupfen, Husten, Kopfschmerzen oder Fieber. 

ICH DESINFIZIERE MIR REGELMÄSSIG DIE HÄNDE
Mit ungewaschenen Händen fasse ich mir nicht ins Gesicht, ich wasche mir die Hände häufig für mindestens 20 Sekunden mit Seife und warmem Wasser, ich habe stets Desinfektionsmittel zur Hand. 

SOLLTE ICH NACH EINER VERANSTALTUNG POSITIV GETESTET WERDEN, WERDE ICH UMGEHEND DEN VERANSTALTER INFORMIEREN
Der Kontakt zum Veranstalter ist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

BEIM NIESEN ODER HUSTEN VERHALTE ICH MICH RÜCKSICHTSVOLL
Wenn ich niesen oder husten muss, bedecke ich meinen Mund und bemühe mich, von anderen Abstand zu halten. Anschließend desinfiziere ich mir stets die Hände. 

ICH WECHSLE REGELMÄSSIG DEN MUND-NASEN-SCHUTZ ODER DIE ATEMMASKE 
Ein Mund-Nasen-Schutz ist spätestens nach 3 Stunden zu wechseln. Nach Kontakten mit dem Mund-Nasen-Schutz desinfiziere ich mir die Hände. 

BEIM BEGRÜSSEN UND VERABSCHIEDEN VERMEIDE ICH HÄNDESCHÜTTELN, UMARMUNGEN UND KÜSSEN
Ich schütze stets die übrigen Teilnehmer der Veranstaltung und grüße deshalb ohne physischen Kontakt. 

ICH HALTE ABSTAND 
Ich versuche, von den übrigen Teilnehmern mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten. Wenn dies nicht möglich ist, bedecke ich Mund und Nase mit einer Alltagsmaske. 

ICH INFORMIERE MICH FORTLAUFEND ÜBER DIE AKTUELLE LAGE UND DIE REGELN
Informationen zur aktuellen Lage sind auf den Seiten des Gesundheitsministeriums der Tschechischen Republik zu finden. Der Veranstalter führt aktuelle Informationen auf der Website www.praguepride.com/covid an. 

ICH VERHALTE MICH VERANTWORTUNGSVOLL UND RESPEKTIERE DIE ANWEISUNGEN DES VERANSTALTERS
Ich halte stets die Regeln des Veranstalters ein. Wenn es notwendig ist, kommuniziere ich aktiv mit dem Veranstalter.

OUR ACTIVITIES

EVENTS

EDUCATION

CO DĚLÁME

SUPPORT

NEGOTIATION

ABOUT US

FOLLOW US

SHOP

INVOICING DATA

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Czech Republic

Reg. ID 22842730 

Registration in the Register of Association: Municipal Court in Prague, Section L, Insert No. 22311

SOCIAL NETWORKS

© Copyright 2021 Prague Pride z. s. All Rights Reserved.

SEARCH

Image

We use cookies on this website to ensure its full functionality, analyze traffic and, where appropriate, tailor content and advertising to specific users. We process all such information in accordance with the Privacy statement.